مارماریس|آرشیو تگها

  • سفر به شهر مدیترانه ای مارماریس

    شهری با آب و هوای مدیترانه ای

    مارماریس یک شهر بندری و گردشگری در ساحل مدیترانه است که در استان موغله Muğla در جنوب غربی ترکیه و در کنار خط ساحلی ریوریا Riviera ترکیه واقع شده است.منبع اصلی درآمد مارم …

    ادامه