لندن|آرشیو تگها

  • دیدنی ترین جاذبه های گردشگری لندن | انگلیس

    لندن (London) پایتخت انگستان است که در کنار جمعیت انبوه خود به عنوان بزرگ ترین شهر بریتانیای کبیر نیز در جهان تلقی می شود و علاوه بر وجود امتیازات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و غیره از تعداد زیادی …

    ادامه