سارایوو|آرشیو تگها

  • جاذبه های گردشگری بوسنی و هرزگوین

    بوسنی و هرزگوین کشوری است قرار گرفته در بخش شرقی قاره اروپا که پایتخت آن شهری است به نام سارایوو و مردمان آن عموما به سه دسته کروات ها، صرب ها و همچنین مسلمانان تقسیم می شوند. کشور بوسنی سال های زیادی …

    ادامه