دبی|آرشیو تگها

  • دبی و زیبایی های آن

    دبی (Dubai) پایتخت شیخ نشینان اماراتی نیست اما درست به اندازه دو تا سه برابر بیشتر از ظرفیت های خود دارای امکانات و فرصت های مختلف تجاری، تفریحی و از همه مهمتر زندگی است! در بزرگترین شهر اماراتی ها شم …

    ادامه