تیرانا|آرشیو تگها

  • آلبانی و 5 نقطه مهم در پایتخت آن تیرانا

    آلبانی (Albania) کشوری است آرام و فاقد از هر گونه تنش و جنجال سیاسی در جهان فعالی ما که نزدیک به یک دهه است در صدد تلاش جهت تبدیل شدن به یک مقصد ایده آل گردشگری در بخش جنوب شرقی قاره سبز؛ یعنی اروپا م …

    ادامه