دانستنی های سفر به کشور هزار جزیره مالدیو

مالدیو (به انگلیسی: Maldives) کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند واقع در در جنوب غربی هند و پایتخت آن ماله است. جمعیت این کشور حدود ۴۲۷٬۰۰۰ نفر و واحد پول آن روفیه مالدیو است.

تاریخچه کشور مالدیو:

ابن بطوطه در سفرنامه خود اشاره به جزایری دارد که اعراب برای تهیه نوعی از صدف مخصوص که در دوره ای به عنوان پول رایج بین المللی (cowry) استفاده میشد سفر میکردند و از این حیث نام آن در تاریخ با عناوین مختلف آمده است.در گذشته سلاطینی برمالدیو حکمرانی میکردند که تحت حمایت بریتانیا و آلمان بودند. امروزه مال …

ادامه

دانستنی های سفر به کشور هزار جزیره مالدیو

مالدیو (به انگلیسی: Maldives) کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند واقع در در جنوب غربی هند و پایتخت آن ماله است. جمعیت این کشور حدود ۴۲۷٬۰۰۰ نفر و واحد پول آن روفیه مالدیو است.

تاریخچه کشور مالدیو:

ابن بطوطه در سفرنامه خود اشاره به جزایری دارد که اعراب برای تهیه نوعی از صدف مخصوص که در دوره ای به عنوان پول رایج بین المللی (cowry) استفاده میشد سفر میکردند و از این حیث نام آن در تاریخ با عناوین مختلف آمده است.در گذشته سلاطینی برمالدیو حکمرانی میکردند که تحت حمایت بریتانیا و آلمان بودند. امروزه مال …

ادامه